دکتر عظیم محبی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ آبان ۱۳۹۴

چالش ها و راهکار ها در استقرار هدایت تحصیلی دوره اول متوسطه

براساس راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدایت تحصیلی صرفاً تکمیل فرم انتخاب رشته نیست بلکه یک فرآیند است.جریانی است که باید به شکل علمی با مشارکت مدیران ، اولیاء، معلمان و مشاوران از دوره ابتدایی مدیریت شود.درعین حال مقوله هدایت تحصیلی و شغلی با ابعاد مختلف به ویژه سیاست های حاکم بر اشتغال و نیاز های اساسی مشاغل در کشور نیز ارتباط دارند