حمید قنبری

مجموع امتیاز كل: 25
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12.5 از 30
تعداد مطالب: 2
حوزه‌های فعالیت:

۲۱ فروردین ۱۳۹۶
رئیس اداره حقوقی بانک مرکزی:

اعطای مجوز به یک موسسه مالی، به معنی نداشتن ریسک و عدم ورشکستگی نیست

سپرده‌گذارانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، ادعای روشنی را مطرح کرده‌اند: بانکی که ما در آن سپرده‌گذاری کرده‌ایم، از بانک مرکزی مجوز داشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. این ادعا که بارها و بارها بیان شده است، بیش از هر چیز نشانگر آن است که مفهوم «مجوز بانک مرکزی» و آثار و تبعات آن برای بخش قابل توجهی از مردم روشن نیست. تصور عامه مردم از مجوز بانک مرکزی، نوعی «تضمین» یا «تعهد به حمایت بدون قید و شرط و بی‌دریغ» است.

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

عقود مطرح شده در قانون بانکداری بدون ربا متناسب با بازار کالا و خدمات است و نه بازار پول

قنبری، کارشناس مسائل بانکی: هیچ‌یک از عقود درنظر گرفته شده در قانون بانکداری بدون ربا، برای بازار پول طراحی نشده و تقریباً همه آنها برای بازار کالاها و خدمات طراحی شده اند./ کلیات شرایط این عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده ، اما بانک‌ها در نگارش قراردادها آزاد هستند./ نتیجه این شده که بانک‌ها به عنوان اعطا‌کنندگان تسهیلات، با توجه به اینکه دست برتر را در قراردادها داشته، شروطی را در قراردادهای بانکی وارد کره که یک‌طرفه و گاه غیر‌منصفانه به نظر میرسد.