حسین میثمی

مجموع امتیاز كل: 25
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12.5 از 30
تعداد مطالب: 2
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آبان ۱۳۹۵

تسهیلات قاعده مند، نیاز امروز بازار بین بانکی

تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities) یکی از شیوه‌های نوین سیاست‌گذاری پولی است که در اکثر کشورها توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده واقع می‌شود. منظور از تسهیلات قاعده‌مند، مجموعه‌ای از ابزارهای مالی است که امکان قرض‌دهی و قرض‌گیری بسیار کوتاه‌مدت (شبانه) را بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌کند

۳۰ مرداد ۱۳۹۵
کارشناس اقتصادی:

ضرورت تعمیق در بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی

میثمی، کارشناس بانکی: منطق مبدلات بین بانکی، تعیین نرخ سود بر مبنای توافق طرفین است اما در عقد وکالت توکیلی، نرخ سود باید از بازدهی واقعی استخر مشاع بانک سپرده‌پذیر بدست بیاید.