حسین عبده تبریزی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۵
دبیر اسبق بورس:

بانک مرکزی باید به صورت توامان، از پرداخت هر نوع سود موهومی به سپرده‌گذار و سهامدار جلوگیری کند

عبده تبریزی، دبیر اسبق بورس: سیاست دو سال اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح صورت سود و زیان بانک‌ها و کاهش قابل‌‌ملاحظه رقم سود به دلیل ضرورت ذخیره‌گیری‌های مختلف و برگشت سود حاصل از معاملات داخلی بانک‌ها، اقدامی است که در نفس خود کاملا قابل‌دفاع است./ اما در حال حاضر این اقدام فقط برای سهامداران بانک‌ها پیاده می‌شود./ این در صورتی است که بانک‌ها به سپرده گذاران سود پرداخت کرده اند و حالا که باید به سهامدارن سود بپردازند، بانک مرکزی با عنوان شفافیت مخالف این امر است./ بانک مرکزی باید به صورت توامان، از پرداخت هر نوع سود موهومی به سپرده‌گذار و سهامدار جلوگیری کند