حسین راغفر

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ آذر ۱۳۹۴

هدف لایحه برنامه ششم، خصوصی‌کردن دولت است

آنچه از آن به‌عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، تأکید اصلی بر حضور مردم در برنامه‌ها دارد که اکنون چنین نیست. این مردم هستند که از حوزه‌های بخش عمومی حذف شده‌اند و به اسم واگذاری به مردم عملا بخش‌های عمومی به گروه‌های خاص واگذار شده است. خصوصی‌سازی که دولت در بخش‌های آموزش و خدمات سلامت و بسیاری از بخش‌های دیگر دارد بسیار هولناک است.