حسین درودیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ مرد ۱۳۹۵

بحران بهرۀ بانکی در اقتصاد ایران

درودیان، کارشناس مسائل مالی: با وجود رکود اقتصادی موجود در کشور، این سوال پیش امده است که بانکها از کجا، عایدی بالا به دست آورده اند که نرخهای سود بالا به سپرده گذاران پرداخت میکنند/ بنا بر اخبار قابل اعتماد، بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی بصورت سپرده‌های کلان و در اختیار درصد محدودی از سپرده‌گذاران است. / بانکداران به سبب داشتن قدرت خلق پول، با فشردن دکمه کیبورد خود به پرداخت سود به سپرده‌ها مبادرت می‌ورزند. در حقیقت سود سپرده‌های بانکی از «هیچ‌جا» پرداخت می‌شود.