حسين اهری مصطفوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ تیر ۱۳۹۳

پرتوتابی ، روشی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی، میزان ضایعات بسیار بالا در مراحل پس از برداشت تا مصرف محصولات است. آمارها نشان می دهد که حجم ضایعات محصولات کشاورزی بیش از ۱۸ درصد کل تولیدات این بخش را شامل می شوند. بخش باغبانی با ۲۹ درصد ضایعات بیشترین سهم و بخش شیلات نیز با ۷ درصد کمترین حجم ضایعات را دربر می گیرد.