حسن کمالی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۴ آذر ۱۳۹۴

تجمیع بیمه‌های سلامت به سود کیست؟

کمتر از ۵ ماه به پایان قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم توسعه مانده است. قانونی که به عقیده کارشناسان در حوزه‌ی سلامت مترقی بوده و اجرایی شدن آن تحول واقعی در نظام سلامت را رقم می‌زند.