حسن اجرایی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ ارد ۱۳۹۳

مراجعه مستقیم به متخصص، از عوامل موثر در افزایش هزینه درمانی

در نبود سیستم‌های فراگیری مانند پزشک خانواده که با جمع‌آوری اطلاعات کامل بیماران، تشخیص بیماری‌ها و حتی عوارض یکباره در آنها را ساده‌تر می‌کند، نقش آموزش‌های بهداشتی و درمانی و همچنین پزشکان در این مسئله بسیار بیشتر می‌شود. چرا که اگر بیماران بدانند که پیش از مراجعه مستقیم به پزشک متخصص، بهتر است به یک پزشک عمومی مراجعه کنند، مطمئنا راحت‌تر و زودتر به درمان بیماری خود می‌رسند.