حجت ورمزیاری

مجموع امتیاز كل: 11
مجموع امتیاز فصل جاری: 11
میانگین امتیاز كل: 11 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۸ دی ۱۳۹۵

انحراف برنامه ششم در حوزه توسعه روستایی

در برنامه ششم توسعه بیش از آنکه بر اشتغال و اقتصاد روستاییان توجه شده باشد بر ادامه طرح‎های هادی و منظومه روستایی با رویکرد عمرانی-فیزیکی و نه اقتصادی تاکید شده است که نتیجه این سیاست‌های اشتباه در توسعه روستایی نتیجه ایی، غیر از ایجاد روستاهای شیک ولی کم‌بهره از جمعیت جوان و مولد نخواهد داشت.