حجت میان آبادی

مجموع امتیاز كل: 32
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 16 از 30
تعداد مطالب: 2
حوزه‌های فعالیت:

۳ آذر ۱۳۹۳

آیا با افزایش جمعیت ایران، کمبود منابع آب تشدید می‌شود؟

ایجاد این تصور که یکی از راه های نجات منابع آب کشور و حل بحران آب، جلوگیری از افزایش جمعیت می باشد، چیزی جز حذف صورت مسأله و سرپوش گذاشتن بر مشکلات اصلی در ایجاد بحران آب نخواهد بود.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

آیا دولت های اروپایی به حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارند؟

در هلند، آلمان و بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا، دولت ها به تمام اطلاعات مالی و دارایی های افراد از جمله مستغلات، میزان درآمد، منبع درآمد و همچنین حساب های بانکی افراد دسترسی داشته و حساب های بانکی افراد کنترل می‌شود.