حبیب نیکجو

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آذر ۱۳۹۴
تحلیل روزنامه خراسان از برنامه ششم:

تبصره هایی که اجرا نمی شوند

روزگذشته، نسخه ابتدایی برنامه ششم توسعه منتشر شد. اما باید گفت این برنامه مانند سایر برنامه های ۵ ساله مشکلاتی اساسی دارد.