حبیب نیکجو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۴
تحلیل روزنامه خراسان از برنامه ششم:

تبصره هایی که اجرا نمی شوند

روزگذشته، نسخه ابتدایی برنامه ششم توسعه منتشر شد. اما باید گفت این برنامه مانند سایر برنامه های ۵ ساله مشکلاتی اساسی دارد.