جواد وزیری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ مهر ۱۳۹۳

نظام دستیابی؛ ایده‌ای برای جبران شکست بازار در سیاستگذاری فناوری

تأملی در ساختارهای نوآوری تکنولوژیک در کشور ما نشان می‌دهد که هر جا چنین هویتی شکل گرفت- یعنی یک قدرت کارفرمایی متکی به دانش طراحی و مهندسی سیستم به وجود آمد- ما در آن حوزه توانستیم صاحب یک قابلیت تکنولوژیک درون‌زا شویم.