بهروز نوری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ شهریور ۱۳۹۳

عقب ماندگی ۳ ساله آمارهای وزارت جهاد کشاورزی

در ابتدای دولت یازدهم به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به ویژه تولید گندم انتقاد زیادی وارد شد و اظهارات رئیس جمهور در این باره که آمار تولید و واردات این محصول همخوانی ندارد،‌ اهمیت آمار را در بخش کشاوری بیشتر روشن کرد، با توجه به این اهمیت چرا وزارت جهاد کشاورزی آمارها را اصلاح نمی‌کند و آمارهای تولید دولت جدید را برای اطلاع عموم در سایت خود ارائه نمی‌کند.