ایمان نوربخش

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهم ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

این تلقی که پذیرش FATF، منجر به خودتحریمی می‌شود، اشتباه است

نوربخش، کارشناس بانکی: از مهم‌ترین اشکالاتی که مخالفان به پذیرش این استاندارد وارد می‌کنند این است که با قبول مفاد این طرح، برخی نهادها و سازمان‌های امنیتی داخل کشور با توجه به اینکه دولت‌های غربی آنها را به‌عنوان سازمان‌های غیرقانونی (تروریستی) می‌دانند، تحت تحریم قرار گرفته، ارتباط مالی آنها قطع شده و با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. این ذهنیتی کاملا اشتباه است؛ FATF تعیین مصداق سازمان‌های تروریستی را به عهده خود کشور‌ها گذاشته است. به عبارت دیگر نهاد قانون‌گذار هر کشوری می‌تواند مصادیق سازمان‌های تروریستی را برای بانک‌های آن کشور تعیین کند.