امین جلالوند

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ خرد ۱۳۹۵

طناب کشی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی

همین که تعیین تعرفه خدمات پزشکی، نه از سوی نماینده‌های پزشکان، بلکه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، یعنی در هیات دولت انجام می‌شود، به خودی خود نشان می‌دهد که موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی تا چه حد حساس و پرحاشیه است. پس از گذشت بیش از دو ماه تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی، بالاخره هیات دولت با کلیات افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد که این بار هم مثل اغلب سال‌ها، میزان افزایش تعرفه خدمات پزشکی با حاشیه‌ها و نقدهای موافق و مخالف زیادی مواجه شد.