امیرعلی سیف‌الدین

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ دی ۱۳۹۳

بررسی تسهیل‌گری اسلام در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان (۵) : به‌کارگیری دانش

این سلسله نوشتارها بر آن است تا با نگاهی نهادگرایانه به اقتصاد، به کندوکاو ظرفیتهای دین مبین اسلام در جهت کارکردهای اساسیِ اقتصاد دانش بنیان بپردازد. بدین منظور ابتدا یک تعریفِ منقح عملیاتی برای اقتصاد دانش بنیان برگزیده شد که در آن به صراحت به کارکردهای اقتصاد دانش بنیان اشاره شده باشد؛ چهار کارکردِ اصلیِ یک اقتصاد دانش بنیان عبارتند از: تولید دانش، جذب (کسب) دانش، انتشار دانش و به کارگیری دانش