اسماعیل عبدی

مجموع امتیاز كل: 15
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 15 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۷ آبان ۱۳۹۳

ناکارآمدی در جذب دانشجویان مستعد خارجی؛ چیزی شبیه به لیگ وطنی فوتبال!

با این‌که دانشجویان غیر بومی سهم کمتری از تعداد دانشجویان دانشگاه‌های معتبر دنیا را تشکیل می‌دهند، اما عمده درآمدهای دانشجویی این دانشگاه‌ها از این طریق به دست می‌آید.