احمد قدسی

مجموع امتیاز كل: 52
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 4
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بانک‌ها و خلق پول/ قسمت سوم

آیا بانک مرکزی قادر به کنترل کامل حجم پول است؟

درصورتی‌که بانک‌ها به هر دلیلی، به‌طور اختیاری یا از سر ناچاری تصمیم به افزایش وام‌دهی و توسعه خلق پول بانکی (و درنتیجه رشد نقدینگی) داشته باشند، فارغ از آن‌که حجم پول مطلوب بانک مرکزی چیست این کار را انجام داده و دست برتر در قبض و بسط نقدینگی همراه آن‌هاست.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بانک‌ها و خلق پول/ قسمت دوم

اقتصاد کشور در دام «خلق پول» بانک‌ها

نظام فعلی بانکی کشور که مبتنی بر خلق پول است، موجب تورم و انحراف نقدینگی به فعالیت‌های سوداگرانه شده و علاوه بر گسترش نابرابری در جامعه، جلوی حذف بهره از اقتصاد کشور را می‌گیرد. چنین نظامی به ایجاد دوره‌های زمانی رونق و رکود در تولید نیز دامن می‌زند.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بانک‌ها و خلق پول/ قسمت اول

بانک‌ها چگونه به «خلق پول» می‌پردازند؟

بخش اعظم پول موجود در اقتصاد توسط دولت یا بانک مرکزی به وجود نیامده است، بلکه توسط بانک‌های تجاری خلق شده است؛ همین بانک‌هایی که هرروزه مردم با آن‌ها سروکار دارند. درواقع، محل تولد و مرگ بخش اعظم پول موجود در اقتصاد، خود بانک‌های تجاری هستند.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
عملیات شعبده‌بازانه بانک‎ها

بانکها چگونه بهره سپرده‌ها را می‌پردازند؟

بانک‌ها با وام‌دهی مجدد تسهیلات معوقه (استمهال تسهیلات)، که وام‌گیرنده توان بازپرداخت وام خود را ندارد، را پرداخت‌شده در نظر گرفته و صرفاً میزان طلب خود از او را به‌طور کاذب افزایش می‌دهند و از این طریق اقدام به شناسایی درآمد می‌کنند؛ درآمدی که توسط خود بانک‌ها خلق‌شده است و صرف پرداخت بهره به سپرده‌ها می‌گردد.