۱۷ مهر ۱۳۹۶

ادبیات انحرافی ترسیب کربن برای توسعه روستایی!

طرح‌های بین‌المللی نظیر «ترسیب کربن» بدون توجه به تجارب بومی و جهادی و صرفاً بر اساس اسناد توسعه‌ای سازمان ملل، سند توسعه هزاره سوم و سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در حالی برای توسعه روستاهای کشور اجرا می‌شود که سیاست‌های کلی نظام در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی همچنان بر زمین مانده است.

۲۹ خرد ۱۳۹۶
نماینده مقیم سازمان ملل متحد:

ایران و سازمان ملل برنامه مقابله با ریزگردها را اجرا می‌کنند

گری لوئیس: برای کنترل ریزگردها بزودی برنامه جدیدی از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد ( UNDP) ، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها اجرایی می شود. در اجرای این پروژه سعی در احیای پوشش گیاهی اراضی تخریب شده (کاشت گیاهان و بذر و تنظیم مدیریت آب و زمین)، توانمندی جوامع محلی و مشارکت آنان از طریق صندوق های خرد و ایجاد کمیته های توسعه روستایی( احیای پوشش گیاهی مناطق روستایی و توسعه محلی) و توسعه پروژه داریم.

۲۹ خرد ۱۳۹۶
نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران:

ترسیب کربن در شهرستان قلعه‌گنج، یک پروژه اقتصاد مقاومتی است!

امضای فاز سوم پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در حالی است که انتقادات اساسی کارشناسی به پروژه وارد بوده و همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی اجرای این پروژه گزارش شفافی از خروجی دو فاز قبلی پروژه ارائه نداده است.