۲۵ آبا ۱۳۹۶
معاون سابق وزیر علوم در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

امیدواریم بودجه پژوهشی تا پایان دولت به یک درصد از GDP برسد

احمدی با بیان اینکه سهم بودجه پژوهشی باید ۳ درصد از GDP کل کشور باشد، گفت: حال حاضر، سهم پژوهش زیر نیم درصد است. امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) با هماهنگی دولت و مجلس، بودجه پژوهشی به یک درصد از GDP برسد.

۲۰ شهر ۱۳۹۶

کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در صورت ادامه رکود مسکن

سیاست افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در چهار سال گذشته منجر به خروج مسکن از رکود نشده است؛ با توجه به اینکه بخش مسکن با بیش از ۱۰۲ صنعت در ارتباط است؛ اگر رکود حاکم بر آن ادامه داشته باشد، می‌تواند منجر به افت ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) شود.

۱۰ خرد ۱۳۹۵

امید: ۶۰ تا ۷۰ میلیارد ریال سهم تحقیقات از GDP کشور است که کمتر از ۱۰درصد آن در اختیار آموزش عالی است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سال جاری الزامی است.

۱۱ دی ۱۳۹۴

سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ به ۱ درصد افزایش می‌یابد

معاون وزیر علوم گفت: در برنامه ششم توسعه و در سال نخست برنامه در سال ۹۵ سهم تحقیقات GDP از نیم درصد به یک درصد افزایش می یابد که بیش از ۳۰ درصد از این اعتبار در اختیار مجموعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی قرار می‌گیرد.

۷ دی ۱۳۹۴

نتایج یک پژوهش: سهم بخش ۳۲٫۶ درصدی کشاورزی از تولید ناخالص داخلی

بر اساس یک بررسی انجام‌شده، آثار مستقیم و غیرمستقیم سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۳۲٫۶ درصد GDP کشور است.

۲۷ مهر ۱۳۹۴

بودجه پژوهشی زیر پونز قوانین!

اگر به قوانین بودجه سالیان گذشته نیز توجه کنیم متوجه سهم اندک اعتبارات پژوهشی در تولید ناخلص ملی خواهیم شد به طوری که می‌توان گفت بودجه‌نویسان هیچ توجهی به قانون برنامه پنجم توسعه نداشته‌اند. حتی همین میزان اعتبار مصوب نیز هرگز برای پژوهش تخصیص نیافته است.