۱۰ شهریور ۱۳۹۳

۵ نکته درباره گازی که قرار بود به امارات صادر شود/ گاز میدان سلمان واقعاً می‌سوزد؟

درباره گاز میدان سلمان که قرار بود در قالب قراردادی مورد مناقشه به امارات صادر شود اطلاعات غلط و گمراه‌ کننده‌ای منتشر شده است که توجه به نکاتی می‌تواند واقعیت‌ها را درباره گاز این میدان مشترک روشن کند.