۹ خرداد ۱۳۹۸

نادیده گرفتن حقوق خانواده‌ها؛ کیفیت مدارس از مردم پنهان است

پنهان بودن کیفیت عملکرد مدارس و عدم شفافیت آن باعث فریب همزمان حاکمیت و مردم می‌شود راه حل مقابله آن ایجاد «سامانۀ رتبه‌بندی مدارس» است.

۲۸ آبان ۱۳۹۲

فانی: به دنبال ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی هستیم

یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار داریم، ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی است و با انتصاب مدیران با صلاحیت، با توان و حرفه‌ای دیگر شاهد این قبیل مسائل نخواهیم بود.