۲۲ شهر ۱۳۹۷

اعترافات مهم آمریکا درباره FATF / تکمیل پازل تحریم‌های بانکی ایران

برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور،آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم­های بانکی می‌داند و می‌تواند تحریم‌های دقیق‌تر و هوشمندتری را عليه ایران اعمال کند.

۲ خرد ۱۳۹۷

تکذیب موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF توسط مجلس و شورای عالی امنیت ملی

پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF توسط یکی از نمایندگان مطرح شد که این ادعا توسط دبیرخانه این شورا و همچنین رئیس و سایر نمایندگان مجلس تکذیب گردید.