۱۴ آذر ۱۳۹۶
پس از برگزاری بخش اصلی جایزه مصطفی(ص)،

بخش دانشجویی جایزه مصطفی(ص) آغاز به کار کرد

افتتاحیه بخش دانشجویی دومین جایزه مصطفی(ص) در دانشگاه صنعتی شریف با سخنرانی دکتر شکراللهی از ایران و پروفسور  گلنبه از ترکیه به عنوان برگزیدگان دوره دوم جایزه مصطفی(ص) برگزار شد.