۱۵ اسفند ۱۳۹۶
معاون سازمان محیط‌زیست:

کمبود منابع آبی به معنی تعطیلی کشاورزی نیست

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درخواست و تاکید برای تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی در کشور، عجولانه ترین و اشتباه ترین تصمیم ممکن است، زیرا این نگاه، ناشی از عدم اشراف و اطلاع مطرح کنندگان آن به نقش کشاورزی در اقتصاد اجتماعی ایران (اشتغال زایی)، همچنین اهمیت امنیت غذایی است ولی باید توجه داشته باشیم که امنیت غذایی لزوما با خودکفایی غذایی یکسان نیست.

۱۳ اسفند ۱۳۹۶
معاون سازمان محیط‌زیست:

تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی در کشور، عجولانه‌ترین و اشتباه‌ترین تصمیم ممکن است

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: درخواست و تاکید برای تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی در کشور، عجولانه ترین و اشتباه ترین تصمیم ممکن است، زیرا این نگاه، ناشی از عدم اشراف و اطلاع مطرح کنندگان آن به نقش کشاورزی در اقتصاد اجتماعی ایران (اشتغال زایی) ، همچنین اهمیت امنیت غذایی است ولی باید توجه داشته باشیم که امنیت غذایی لزوما با خودکفایی غذایی یکسان نیست.

۲۰ بهمن ۱۳۹۳

اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای ساماندهی شبکه های آبرسانی منطقه سیستان

با توجه به محدود بودن آب موجود در چاهک ها و تداوم خشکسالی در منطقه با تلاش مسوولان عالی رتبه کشوری و عنایت خاص رهبر معظم انقلاب حدود ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح انتقال آب از چاه نیمه به مزارع کشاورزان منطقه سیستان در سطح ۴۶ هزار هکتار اختصاص یافت.

۲۱ شهریور ۱۳۹۳
مشاور معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی؛

تحویل آب حجمی مورد تقاضای کشاورزان تنها راهکار رفع کمبود منابع آبی کشور

مشاور معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی گفت: بحران محدودیت منابع آبی و کمبود این مایع حیاتی تنها با مدیریت صحیح منابع آبی بخش کشاورزی و تحویل آب حجمی مورد نیاز کشاورزان متناسب با زمین و نوع محصول قابل کشت برطرف می شود.