۲ مرد ۱۳۹۶

عضو اتاق بازرگانی: کشورهای موفق در زمینه تجارت، وزارتخانه تخصصی تجارت دارند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت : طرح ادغام وزارتخانه ها به دلیل روشن نبودن مسئولیت ها و پیش ماموریت ها مورد رضایت نبود.

۳۰ فرو ۱۳۹۶

فرهادی: باید در ایجاد اشتغال بر مبنای دانش‌ از تجربیات کشورهای موفق استفاده کنیم

اولین نشست علم‌، فناوری و نوآوری ایران و ایتالیا با حضور وزرای دو کشور، روسای دانشگاه‌ها و سایر مسئولان صبح امروز در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.