۱۶ مهر ۱۳۹۸
کشت گلخانه‌ای

اجرای طرح کشت سبزی و صیفی در گلخانه از سال آینده در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت گلخانه‌ای امنیت غذایی کشور راتضمین‌ می‌کند، گفت: انتقال کشت بخشی از سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه به صورت پایلوت در ۸ استان آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ در کلیه استان‌های کشور اجرا می‌شود.

۲۹ خرداد ۱۳۹۴
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

افزایش تولید با بهره‌گیری از تکنولوژی/ توان تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی داریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه توان تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن مواد غذایی در کشور وجود دارد، گفت: برای افزایش تولید محصولات کشاورزی باید روش تولید تغییر یابد و از تکنولوژی‌ روز استفاده شود.