۲۶ مرد ۱۳۹۵

قراردادهای نفتی به چوب‌خط می‌روند

همزمان با قرارگیری در آستانه سالروز کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد، برنامه تلویزیونی چوب‌خط در این هفته به بررسی روند ملت شدن صنعت نفت و همچنین قراردادهای نفتی جدید کشور می‌پردازد.

۲۲ مرد ۱۳۹۵
در برنامه تلویزیونی چوب‌خط مطرح شد:

سهم شهرک‌های صنعتی از کمک‌های دولت، تنها حمایت معنوی!

در برنامه این هفته چوب‌خط که به صنایع کوچک اختصاص داشت، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران مدعی شد در دولت یازدهم حمایت معنوی از صنایع افزایش یافته است. فعال صنعتی مهمان برنامه نیز شهرک‌های صنعتی را گورستان سوله‌ها عنوان کرد.

۱۹ مرد ۱۳۹۵
چوب خط این هفته به وضعیت صنایع کوچک می‌پردازد:

از مالیاتی که تمام و کمال گرفته شد تا تخفیفی که داده نشد

برنامه تلویزیونی چوب خط این هفته وضعیت صنایع کوچک و مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند را ارزیابی خواهد کرد، از قول تخفیف مالیاتی پنج ساله که یک روز هم عملی نشد تا وعده تخفیف سی درصد قیمت زمین شهرک های صنعتی که تمام و کامل اخذ گردید.