۱۰ اسفند ۱۳۹۲
گفتگوی اختصاصی با دکتر مارینا رانگا:

نقش دولت‌ها در ارتباط دانشگاه و صنعت چیست؟

جهت‌گیری دانشگاهها در ایران در حوزه‌هایی مثل نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و مانند این‌هاست اما اقتصاد و تولید برپایه نفت و صنایع سنگین است و این دو مسیر باهم تطبیق ندارد. نقش دولت ایجاد همطرازی بین قابلیت‌های علمی و ظرفیت‎های اقتصادی است.