۳۰ فرو ۱۳۹۶
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:

توسعه پول مجازی، با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب و کار و مسائل فنی همراه است

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انواع پول‌های مجازی و کارکرد آنها، گفت: با توجه به اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود، توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب و کار و مسائل فنی همراه است.

۹ آبا ۱۳۹۳
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی :

ایران به جمع کشورهای استفاده کننده از پول مجازی می پیوندد

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت که سیاست های اولیه برای استفاده از پول مجازی در مرکز ملی فضای مجازی درحال تدوین است و به زودی ایران به جمع کشورهای استفاده کننده از پول مجازی می پیوندد.

۵ آبا ۱۳۹۳

پول مجازی موضوع شیکی نیست و مطالبه دستگاه‌هاست

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع پول مجازی به عقیده عده‌ای ممکن است شیک باشد اما قطعا مبتلابه چند سال آینده است، موضوعات دیگر هم در دست بررسی است.

۱۵ اسف ۱۳۹۲

تدوین ضوابط و مقررات برای استفاده از پول «بیت کوین» در فضای مجازی

به دلیل آثار منفی استفاده از این واحد پول در فضای مجازی برای اقتصاد جامعه، قوانین مالی و حقوقی برای استفاده از این واحد پول در سال ۹۳ تدوین می شود.