۱۹ مرد ۱۳۹۶
مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک خاورمیانه در گفتگو با عیارآنلاین:

بانک‌های ایرانی دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی را رعایت می‌کنند

فرزانه رجایی گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که بر اساس صلاح‌دید نهادهای مربوطه، برخی از الزاماتش در کشور پیاده‌سازی می‌شود.

۲۸ مهر ۱۳۹۴

افزایش سقف برداشت از عابربانک، مغایر با شفافیت و بانک‌داری الکترونیک

بانک مرکزی قصد دارد تا سقف برداشت از عابربانک‌ها را به ۴۰۰هزار تومان افزایش دهد. با اینکه این تصمیم به دلیل کاهش ارزش پول طی سالهای اخیر اتخاذ شده است، اما تصمیمی بر خلاف بانکداری الکترونیک و شفافیت است.