۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

خروج دام از مرتع منجر به ایجاد بیابان می‌شود

پوشش گیاهی زمانی پایدار خواهد بود که همواره بخشی از آن برداشت شود و با اضافه شدن کود­های دامی طبیعی و بارش باران رشد مجدد کند. با خروج دام از مرتع، تعادل اکوسیستم بر هم می‌­خورد؛ به طوری که کشورهای پیشرفته نیز دام را از مرتع خارج نمی‌کنند و آن را فرصتی برای احیای مرتع بر شمرده‌اند.

۲۰ آذر ۱۳۹۵
رییس سازمان امور عشایر ایران:

حضور دام در مراتع مخرب نیست بلکه بقای پوشش گیاهی است

رئیس سازمان امور عشایر ایران تاکید کرد که حضور دام در مراتع نه تنها مخرب نیست بلکه به پایداری و بقای پوشش گیاهی در آن کمک شایانی می‌کند و باعث افزودن مواد آلی به خاک می‌شود که منجر به بهبود وضعیت رویش و پوشش گیاهی می‌شود.

۵ مرداد ۱۳۹۴

تهیه نقشه جدید پوشش گیاهی برای ۶۷ میلیون هکتار از عرصه های کشور

نقشه جدید پوشش گیاهی برای ۶۷ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور با استفاده از داده های ماهواره ای در دست تهیه است.