۹ اسف ۱۳۹۶
سیل و ریزگرد، نتیجه تخریب پوشش گیاهی

پوشش گیاهی برای خاک به مثابه پوست برای بدن انسان

خاک اگر پوشش گیاهی نداشته باشد، رطوبت آن به سرعت تبخیر می‌­شود. همچنین اگر پوشش گیاهی نباشد، آب حاصل از بارندگی جاری شده و از دسترس خاک خارج می‌­شود. اما وجود پوشش گیاهی باعث نفوذ آب به خاک شده و رطوبت لازم برای فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک را فرآهم می‌­کند.

۲۸ بهم ۱۳۹۶

تاثیرات مثبت دام و کود آن بر حیات خاک و مرتع

حضور دام در مرتع و ریخته شدن کود آن می‌تواند سبب افزایش نیتروژن خاک، افزایش فعالیت آنزیمی، بهبود جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم های خاک، تغییر نفوذپذیری خاک و در نهایت سبب افزایش باروری و سطح ماده آلی خاک و بالارفتن تنوع پوشش گیاهی و تراکم آن‌ها شود.

۲۷ ارد ۱۳۹۶

خروج دام از مرتع منجر به ایجاد بیابان می‌شود

پوشش گیاهی زمانی پایدار خواهد بود که همواره بخشی از آن برداشت شود و با اضافه شدن کود­های دامی طبیعی و بارش باران رشد مجدد کند. با خروج دام از مرتع، تعادل اکوسیستم بر هم می‌­خورد؛ به طوری که کشورهای پیشرفته نیز دام را از مرتع خارج نمی‌کنند و آن را فرصتی برای احیای مرتع بر شمرده‌اند.

۱۹ آذر ۱۳۹۵
رییس سازمان امور عشایر ایران:

حضور دام در مراتع مخرب نیست بلکه بقای پوشش گیاهی است

رئیس سازمان امور عشایر ایران تاکید کرد که حضور دام در مراتع نه تنها مخرب نیست بلکه به پایداری و بقای پوشش گیاهی در آن کمک شایانی می‌کند و باعث افزودن مواد آلی به خاک می‌شود که منجر به بهبود وضعیت رویش و پوشش گیاهی می‌شود.

۶ مرد ۱۳۹۴

تهیه نقشه جدید پوشش گیاهی برای ۶۷ میلیون هکتار از عرصه های کشور

نقشه جدید پوشش گیاهی برای ۶۷ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور با استفاده از داده های ماهواره ای در دست تهیه است.