۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

طرح تحول سلامت؛ ظاهری خوب با باطنی نادرست و غیرکارشناسی

یک کارشناس حوزه سلامت در خصوص اثرات سوء طرح تحول سلامت گفت: در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان، پزشکان هستند، زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم می‌شود.

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

افتتاح بزرگترین «رصد خانه سلامت» ایران

ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت: هم‌اکنون اطلاعات ۳۴ میلیون ایرانی در حوزه سلامت جمع آوری شده است و روزانه یک میلیون خدمات بهداشتی ارائه می‌شود. در این زمنیه ارائه خدمات واکسیناسیون، دارویی، خدمات بهداشتی در روستاها و حاشیه نشین‌ها، مراقب سلامت، خانه‌های بهداشت، و … به شکل پرونده الکترونیکی و به صورت آنلاین ثبت می‌شود.

۹ تیر ۱۳۹۲

زیرساختها و اولویتهای اجرای طرح پزشک خانواده

یکی از موفق‌ترین راه حل‌های تامین سلامت جامعه پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده است که اشکال مختلف آن در بیش از 90 کشور اجرایی شده است.یکی از زیربنایی‌ترین شروط اجرای طرح پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است.وجود اطلاعات دقیق و مبتنی بر شواهد قبل و حین اجرای هر طرح می‌تواند موفقیت طرح را تضمین کند.