۸ شهر ۱۳۹۶

پوشش بیش از ۷۳ هزار تخت بیمارستانی دانشگاهی در پرونده الکترونیکی سلامت از جمله اقدامات دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بوده است

پوشش بیش از ۷۳ هزار تخت بیمارستانی دانشگاهی در پرونده الکترونیکی سلامت و ایجاد قابلیت دسترسی به سوابق مراجعان بیمارستانی افراد در کل کشور و طراحی و راه اندازی داشبورد پایش و نظارت بر هزینه های سلامت در بخش بستری در طرح تحول سلامت با امکان پایش آنلاین سهم پرداخت از جیب مردم، بیمه ها و یارانه دولت و نیز آماده سازی خدمات الکترونیکی صدور کارت بهداشت جهت واگذاری به دفاتر پیشخوان و انعقاد تفاهمنامه همکاری با معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری از جمله اقدامات دفتر آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت در ۴ ساله دولت یازدهم بوده است.

۲۷ ارد ۱۳۹۶

طرح تحول سلامت؛ ظاهری خوب با باطنی نادرست و غیرکارشناسی

یک کارشناس حوزه سلامت در خصوص اثرات سوء طرح تحول سلامت گفت: در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان، پزشکان هستند، زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم می‌شود.

۱۶ مرد ۱۳۹۵

افتتاح بزرگترین «رصد خانه سلامت» ایران

ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت: هم‌اکنون اطلاعات ۳۴ میلیون ایرانی در حوزه سلامت جمع آوری شده است و روزانه یک میلیون خدمات بهداشتی ارائه می‌شود. در این زمنیه ارائه خدمات واکسیناسیون، دارویی، خدمات بهداشتی در روستاها و حاشیه نشین‌ها، مراقب سلامت، خانه‌های بهداشت، و … به شکل پرونده الکترونیکی و به صورت آنلاین ثبت می‌شود.

۹ تیر ۱۳۹۲

زیرساختها و اولویتهای اجرای طرح پزشک خانواده

یکی از موفق‌ترین راه حل‌های تامین سلامت جامعه پیاده‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده است که اشکال مختلف آن در بیش از ۹۰ کشور اجرایی شده است.یکی از زیربنایی‌ترین شروط اجرای طرح پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است.وجود اطلاعات دقیق و مبتنی بر شواهد قبل و حین اجرای هر طرح می‌تواند موفقیت طرح را تضمین کند.