۳۰ فرو ۱۳۹۶
در دیدار با دانش‌آشتیانی مطرح شد؛

وزیر علوم ایتالیا خواستار همکاری‌های گسترده آموزشی با ایران

والِریا فِدِلی، وزیر علوم ایتالیا : در سفری که به ایران داشتم بخش‌های آموزشی را به طور ویژه مورد توجه قرار دادم و امیدوارم شاهد گسترش همکاری‌های دو کشور در این زمینه باشیم. یکی از شاخص‌های ایتالیا، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در آموزش و پرورش است و اخیراً اصلاحاتی در سه مقطع تحصیلی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه صورت گرفته است. بحث‌های زیادی در زمینه همکاری بین دو کشور صورت گرفته و اکنون توافقات موردنظر باید اجرایی شود.