۱۱ شهر ۱۳۹۶
میراث یازدهم(5)؛ پاداش گمرک

بررسی عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم

پرونده «میراث یازدهم» به بررسی عملکرد وزرای دولت یازدهم اختصاص دارد. در پنجمین گزارش از این پرونده با عنوان «پاداش گمرک»، عملکرد علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.