۳۰ فرو ۱۳۹۶
در یازدهمین بسته خبری حمل ونقل بررسی شد:

بی اعتنایی مجدد به واگن سازان داخلی با خرید از همسایه روسی

در یازدهمین بسته خبری حمل‌ونقل به صورت تفصیلی به دو موضوع بی اعتنایی مجدد به واگن سازان داخلی با خرید از همسایه روسی و اتصال مراکز استان به شبکه ریلی پرداخته شده است و در پایان چکیده اخبار مهم حوزه حمل و نقل در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۴ شهر ۱۳۹۴

از بحران واردات واگن‌های دست‌دوم تا خرید ۹۰۰ لکوموتیو خارجی

در حالی وزیر راه و شهرسازی دیروز از خرید ۹۰۰ لکوموتیو از خارج خبر داده که مدت‌هاست تولیدکنندگان تجهیزات و صنایع ریلی به واردات واگن‌های دست‌دوم اعتراض دارند و آنرا مانعی جدی بر سر تولید ملی ارزیابی می‌کنند.

۱۷ خرد ۱۳۹۴
فعالیت شش واگن‌ساز داخلی با ظرفیت کمتر از 30 درصد

تایید ورود واگن‌های دست‌دوم به کشور از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی

هم‌اکنون شش واگن‌ساز داخلی با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند، یکی از دلایل اصلی بروز این اتفاق به ورود واگن‌های دست‌دوم برمی‌گردد.