۲ تیر ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت راه‌آهن: راه‌آهن اجازه سیر واگن‌های ناایمن را نمی‌دهد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: راه‌آهن نمی‌تواند بنا بر هر دلیلی مسئولیت سیر واگن‌‌های نا ایمن را بر‌عهده بگیرد. در نتیجه این واگن‌ها باید ایمن‌سازی شود تا مجوز سیر در شبکه را اخذ کنند.