۲۵ تیر ۱۳۹۶

معاون وزیر صنعت: صنعت نساجی نیاز به بروزرسانی تکنولوژی دراد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان موظف به تسویه حساب قطعه سازان حداکثر در۴ماه هستند،گفت:فقط یک خودروساز این تکلیف را رعایت نمی‌کند که آقای وزیر پیگیر آن هستند.