۲۵ تیر ۱۳۹۶

واردات خودرو ۱۳۵ درصد رشد کرد

براساس آمار میزان واردات خودرو کشور در فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۱۳۵ درصدی مواجه شده است.