۲۳ تیر ۱۳۹۴
شوک جدید دانشگاه آزاد به دانشجویان

افزایش شهریه از سوی مدعیان کاهش وابستگی دانشگاه به پول دانشجو

شهریه دانشگاه آزاد امسال هم افزایش یافت تا دانشجویان برای ترم جدید نیز بی‌دغدغه نباشند و رئیس دانشگاه که سال گذشته افزایش شهریه را برای جبران عدم افزایش دوره قبل اعلام کرد هنوز دلیلی را برای افزایش شهریه امسال عنوان نکرده است.