• صفحه اول
  • هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت
۱۹ مهر ۱۳۹۳
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد

موافق مدیریت موقت دولت بر سهام عدالت برای مقابله با مافیای ۲۵۰ نفره هستیم

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که موافق مدیریت موقت سهام عدالت توسط دولت هستیم نه طولانی و دائمی، گفت: این سیاست در راستای مقابله با مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت که به هیچ کسی پاسخگو نیستند، مثبت ارزیابی می شود.