• صفحه اول
  • هم اندیشی دبیران کمیته های ستادی و استانی همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش
۲۹ آبا ۱۳۹۳

مشاور وزیر آموزش و پرورش: باید دانش تربیت محور را جایگزین دانش محوری کنیم

دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفت: باید دانش تربیت محور را جایگزین دانش محور بودن کنیم.