۲۰ شهر ۱۳۹۶
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو:

«آموزش» اولویت نخست ١٣۴ کشور در ١۵ سال آینده است

نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران: مجموعاً ١٣۴ کشور در سال گذشته در نشست شانگهای شرکت داشتند که همگی «آموزش» را اولویت اول ١۵ سال آینده جهان اعلام کردند؛ضمن اینکه اهمیت نوشتن و یادگرفتن، اولویت اول بشر است.اکنون ٢۶۴ میلیون کودک و نوجوان در جهان از تحصیل بازمانده‌اند. در سال ٢٠١۵، نیمی از بزرگسالان بیسواد در آسیای جنوبی و یک چهارم آنها در صحرای افریقا هستند.

۲۰ شهر ۱۳۹۶

ربیعی: نیاز به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای افزایش مهارت و سواد داریم

وزیر تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی با اشاره به نیاز کشور به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به منظور افزایش مهارت و سواد ،گفت : تکنولوژی در حال تغییر است و در زندگی افراد کاربرد دارد؛ بنابراین باید از آن برای آموزش برتر استفاده شود.