۲۶ بهم ۱۳۹۵

معاون وزیر علوم: دانشگاه‌ها باید مستقل عمل کنند و استقلال داشته باشند

معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: دانشگاه ها باید مستقل عمل کنند و استقلال داشته باشند.