• صفحه اول
  • نواقص قانون حداکثر استفاده از توان داخلی
۲۷ ارد ۱۳۹۷

قانون روی کاغذ مانده حمایت از تولید داخل

اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در صف بررسی و تصویب مجلس قرار گرفته است. با این حال، این قانون در پی‌نویس اصلاحیه جدید نیز ایرادات اساسی دارد.

۱۹ فرو ۱۳۹۷
حمایت از کالای ایرانی/ 5

حمایت از کالای ایرانی پشت سد توصیه‌نامه‌هایی به نام قانون

تاکنون قوانین متعددی برای حمایت از توان داخلی در کشور تدوین شده است؛ اما چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟ چرا این قوانین در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود ولی در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد؟

۱۴ فرو ۱۳۹۷
حمایت از کالای ایرانی/ 4

گلوگاه تولید داخلی در دستان نمایندگان مجلس

قانون حداکثر استفاده از توان داخل، گلوگاه حمایت از توان تولیدی و خدماتی کشور است. پیش نویس این قانون در کمیسیون حمایت از تولید داخل در حال بررسی است. با وجود تلاش برای اصلاح ایرادات گذشته، اما همچنان این پیش‌نویس نتوانسته نقاط ضعف را برطرف کند.