۲۶ دی ۱۳۹۵

نهادهای نظارتی و مجلس‌ برای قرارداد محرمانه خرید هواپیما ورود کنند

تکرار ادعای مسئولان وزارت راه مبنی بر محرمانه بودن مبلغ قرارداد خرید هواپیماها درحالیست که کمپانی بوئینگ یک نسخه از این قرارداد را برای مراجع آمریکایی همچون وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور تأیید‌ نهایی آن ارسال کرده است ولی فقط نهادهای نظارتی و مردم کشورمان نامحرم هستند.

۲۰ دی ۱۳۹۴

ضرورت هماهنگی بخشهای اجرایی برای موفقیت IPC

دبیرکمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: برای اجرای موفق یک قرارداد باید هماهنگی کافی میان همه بخشهای اجرایی و نظارتی وجود داشته باشد.