۲۱ آبا ۱۳۹۳
نقوی در گفت‌وگویی اعلام کرد

اعتراض شدید کمیسیون امنیت ملی مجلس به گرانی‌های لجام‌گسیخته

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از ابلاغ اعتراض و انتقاد شدید کمیسیون متبوعش نسبت به افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های لجام‌گسیخته به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.