۶ مرداد ۱۳۹۳
عضو کمیسیون عمران مجلس:

هنوز برنامه مشخصی در زمینه مسکن نداریم

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بخش مسکن گفت: با اینکه تامین مسکن از مهم ترین وظایف هر دولتی به شمار می رود اما متاسفانه هنوز برنامه مشخصی در این زمینه نداریم و برنامه ها بیشتر کاغذی است تا عملی.

۱ مرداد ۱۳۹۳
عضو کمیسیون عمران:

دولت یازدهم باید سریعتر مسکن مهر را به پایان برساند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: فعال شدن بخش مسکن در رونق اقتصادی بسیار موثر است بنابراین توجه دولت به این بخش ضروری است.