۲۷ اسفند ۱۳۹۲

تحقیق و تفحص از واردات برنج

نماینده مردم لنگرود در مجلس: در حالیکه در طول سال به ۴۰۰ هزارتن برنج نیازمندیم اما متاسفانه هرساله به بهانه‌های مختلف، نزدیک به ۳ میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود.